Aktivitetsforeningen Hygge & Samvær

SeniorBofællesskabet Teglgaarden har oprettet en aktivitetsforening med egne vedtægter.

 

Foreningens formål er at administrere foreningens midler, herunder tilskudsmidler fra Afdelingens drift og lokale indtægter. Endvidere at koordinere aktiviteter af social og kulturel karakter, samt understøtte de enkelte gruppers arrangementer i SeniorBofællesskabet Teglgaarden.

 

Det er frivilligt for beboerne, om man vil være medlem af aktivitetsforeningen.

 

Vedtægter 8. marts 2016

 

Bestyrelsen:

Formand:

Vakant

Kasserer:
Inger Alexandersen

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Annelise Skyttegaard

Marianne Skov Larsen, udpeget af afdelingsbestyrelsen

Nete Oehlenschlæger

Henning Bilde Hansen

Suppleanter:

Jette Andersen

Revisorer:
Niels Petersen
Benno Nielsen

 

Revisorsuppleanter:
Hach Kjeldgaard

Ernst Radby