Aktivitetsforeningen Hygge & Samvær

SeniorBofællesskabet Teglgaarden har oprettet en aktivitetsforening med egne vedtægter.

 

Foreningens formål er at administrere foreningens midler, herunder tilskudsmidler fra Afdelingens drift og lokale indtægter. Endvidere at koordinere aktiviteter af social og kulturel karakter, samt understøtte de enkelte gruppers arrangementer i SeniorBofællesskabet Teglgaarden.

 

Det er frivilligt for beboerne, om man vil være medlem af aktivitetsforeningen.

 

Vedtægter 8. marts 2016

 

Bestyrelsen:

Formand:

Henning Bilde Hansen

Kasserer:

Elsebeth Jensen

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Annelise Skyttegaard

Marianne Skov Larsen, udpeget af afdelingsbestyrelsen

Henning Christiansen

 

Suppleanter:

Edith Vildfang

Jette Andersen

Revisorer:
Niels Petersen
Benno Nielsen

 

Revisorsuppleanter:
Hach Kjeldgaard

Ernst Radby