Tildelingsregler for SeniorBofællesskabet Teglgaarden

Middelfart Byråd har den 7. marts 2016 godkendt SeniorBofællesskabets nye tildelingsregler.

 

Venteliste:
Der oprettes en venteliste for par og enlige.
Optagelse på ventelisten sker efter anciennitet, og under hensyntagen til at det skal tilstræbes at:

  • mindst en tredjedel af beboerne skal være under 65 år
  • der er en ligelig kønsfordeling
  • der tilgodeses en harmonisk beboersammensætning i harmoni med SeniorBofællesskabets værdigrundlag

Ventelisten er gældende for ét år ad gangen og revideres hvert år i januar/februar måned.

 

 

Tildeling af lejligheder:
Tildeling af lejligheder foretages af et ventelisteudvalg bestående af 2 repræsentanter fra SeniorBofællesskabets bestyrelse og 3 repræsentanter fra beboerne.

 

Du finder reglerne ved at trykke på nedenstående link:

Ventelisteudvalget

Udvalget består af 5 medlemmer – 2 fra bestyrelsen og 3 beboere.

 

Leif Dahl Christensen – Bestyrelsen

Britta Fich Christiansen  – Bestyrelsen

Annelise Skyttegaard – Beboerrepræsentant

Agnete Oehlenslæger – Beboerrepræsentant

Henning Petersen – Beboerrepræsentant