Tildelingsregler for SeniorBofællesskabet Teglgaarden

Tildelingsreglerne er blevet tilrettet i efteråret 2022 og godkendt af SeniorBofællesskabet,  Civicas organisationsbestyrelse og  godkendt af Middelfart Kommune i januar 2023.

 

I de nye regler, kommer ansøgeren direkte på ventelisten, når Civica har modtaget ansøgningsskema og ansøgeren er tilmeldt Boligøen.

 

Venteliste:
Der oprettes en venteliste for par og enlige.
Optagelse på ventelisten sker efter anciennitet, og under hensyntagen til at det skal tilstræbes at:

  • mindst en tredjedel af beboerne skal være under 65 år
  • der er en ligelig kønsfordeling
  • der tilgodeses en harmonisk beboersammensætning i harmoni med SeniorBofællesskabets værdigrundlag

Ventelisten er gældende for ét år ad gangen og revideres hvert år i januar/februar måned.

 

Tildeling af lejligheder:

Tildeling af lejligheder foretages af ventelisteudvalget bestående af 2 repræsentanter fra SeniorBofællesskabets bestyrelse og 3 repræsentanter fra beboerne.

 

Når der er en ledig lejlighed afholder ventelisteudvalget  ansøgersamtale med et antal ansøgere, som opfylder kriterierne for at stå på venelisten. Ansøgeren præsenteres for stedets aktiviteter og for de krav, der stilles til fællesskabet.

 

Du finder reglerne ved at trykke på nedenstående link:

Ventelisteudvalget

Udvalget består af 5 medlemmer:

Leif Dahl Christensen – Bestyrelsen

Britta Fich Christiansen  – Bestyrelsen

Annelise Skyttegaard – Beboerrepræsentant

Agnete Oehlenslæger – Beboerrepræsentant

Henning Petersen – Beboerrepræsentant