Funktionsgrupper

Af værdigrundlaget fremgår det, at SeniorBofællesskabet Teglgaarden er et bofællesskab med fokus på sociale værdier, livskvalitet, aktivitet, fællesskab og tryghed.

Funktionsgrupperne dækker over bofællesskabets aktivitetsområder, og hver gruppe har ansvaret for at løse opgaverne inden for sit eget område.

Funktionsgrupperne refererer til bestyrelsen.

En funktionsgruppe består af en tovholder og de beboere, der har lyst og interesse herfor. Alle har mulighed for at tilmelde sig en eller flere grupper.

Tovholderen vælges for ét år ad gangen på det ordinære afdelingsmøde.

Grøn Gruppe

Grøn gruppe passer blomsterkasserne på terrassen ved fælleshuset. Planter nye blomster i foråret og rydder dem til efteråret.

Passer krukker på avenuen.

Indkalder til fælles havedage ved behov, evt. 2 gange årligt.

Vi aftaler indbyrdes omkring vanding i sommerperioden.

Grøn gruppe passer ikke private terrasser og haver.

12-12-2024

 

Tovholder:

Henning Bilde

Medlemmer:

Inger Alexandersen

Britta Christiansen
Annelise Skyttegaard

Kunst- og kulturgruppen

Kunst- og kulturgruppen vil samarbejde og støtte op om de forslag og ønsker fra fællesskabet, der kan bakkes op om store som små.

 

I Fælleshuset, der jo er ”vor alles dagligstue”, vil gruppen arbejde, for at gøre den inspirerende, rar og hyggelig til glæde for os alle.

27-03-2024

Tovholder:

Vakant

 

Medlemmer:
Gudrun Tybjerg

Sonja Vaagseid Jensen

Annelise Skyttegaard

 

 

 

Biblioteksgruppen

Gruppens opgave er at sortere og udvælge bøger, sikre at der holdes orden i reolerne, samt opjustere nyheder og brochure materiale fra samfundet, herunder bibliotek, biograf, foreninger m.m.

Vi modtager gerne (nye) bøger og legetøj til fælles brug, men orienter os lige på forhånd, så vi ikke drukner i for mange ting og sager. Vi gennemgår alle effekter, som afleveres i biblioteket med henblik på udvælgelse. Afleverede effekter til biblioteket er fælleseje og erstattes ikke ved eventuel bortkomst.

 

Tovholder:

Kirsten Machon

 

Medlemmer:

Hach Kjeldgaard

Vingruppen

Vingruppens formål er gennem oplysning og ved afholdelse af forskellige arrangementer, såsom foredrag, vinsmagning, indkøb af vin, at fremme interessen for kendskabet til god vin. Vingruppen indhenter ad hoc gode tilbud på forskellige vine. Opslag sættes på tavlen i Fælleshuset, og der foretages fælles indkøb på bestilling fra beboere i SeniorBofællesskabet.

Tovholder:
Carsten Machon

 

Medlemmer:
Hach Kjeldgaard
Niels Petersen
Kirsten Knudsen
Kirsten Machon

Henning Christiansen

 

Vinlokalet

Ledige vinskabe overdrages gratis til beboere (først til mølle, eventuel venteliste).

Vingruppen er ansvarlig for registrering af hvem, der har vinskabe og af ventelisten.

Materialer på lager fra tidligere indkøb, til nye vinskabe, er gratis. Hvis der er yderligere omkostninger, er det for egen regning.

Nuværende skabe kan eventuel deles i to

Vedtaget på fællesmøde onsdag den 17. januar 2024

Fælleshusgruppen

Gruppen sørger for, at vores fælleshus altid er pænt og funktionsdygtigt.

 

Praktiske medhjælpere til fælleshuset:

Annelise sørger for, at der er øl og vand på lager.

Marianne indkøber vin, lys, servietter, toiletpapir, køkkenruller o.l., kort sagt alt hvad der er behov for i vort fælleshus.

Nete  sørger for rengøring af messinglysestager, klaver og bænk

Jonna har kontakt til rengøringsfirmaet.

Mona ordner borde
Carsten Briese ordner borde

 

 

Derudover skal der tjekkes  for, at der er sæbe,  afsaltningsmidldel og blødgøringsmiddel til opvaskemaskinen.

Afsaltningsbeholderen (den sorte) udskiftes gennem Civica.

 

Opfyldning af papirhåndklæder.

Indkøb gennem Civica. (Leif).

 

Alle beboere kan tilmelde sig “hovedrengøringen”. Se den ophængte seddel i fælleshuset.

Tovholder:
Vakant

 

Medlemmer:

Jette sørger for pyntning af juletræ.

? og Jette inviterer til gløgg og æbleskiver.

Sonja Vaagseid Jensen

Inger Alexandersen

Margit sørger for gruppen, som klargør til rengøring hver 14. dag. De pågældende fører tilsynet med rengøringsfirmaet.

Motionsgruppen

 

Gruppens formål er at dyrke motion for krop og sjæl, styrke fællesskabet ved aktiviteter både indendørs og udendørs.

Tovholder:

Kirsten T. Machon

Medlemmer:

Inger Alexandersen

Edith Vildfang

Margit Christensen

Kirsten Knudsen

Gitte Rolskov Andersen

 

I kælderen er der indrettet kondirum med diverse maskiner og ribbe, som er til fri afbenyttelse for beboerne.

Tillige er der indrettet rum til fodpleje.

Tilbud om massage ved professionel massør

Der er gode muligheder for fælles gåture ved indbyrdes aftaler fra gang til gang.

 

Motionsgruppen gør rent hver 4. måned i motions- og massagerummene, ved baren, skipperstuen, samt vaskerummet og det lille toilet ind mod værkstederne.

 

Aktiviteter under udvikling:

Indendørs aktivitetsdag med diverse spil  og konkurrencer samt udendørs aktivitetsdag.

Musik- og sangaften med Tove Møller som pianist. En god aften til at bruge stemmebånd og åndedræt. Dato følge senere.

Servicegruppen

Servicegruppen tager sig af tilsyn med bygningerne udvendig og fællesarealer i kælderen, og vi er kontaktled til ejendomsmester. Vi udfører småreparationer i det omfang, vi magter det eller sørger for, at der bliver tilkaldt en håndværker.

 

Hvis du/I har et problem i din/jeres lejlighed, så kontakt et medlem af servicegruppen.

 

Husk ! ! !
Det er vigtigt, hvis I laver en skade et eller andet sted; at I giver os besked så skaden hurtigt kan udbedres, kun derved kan vi bevare vores dejlige rammer.

 

 

Servicegruppen sørger for indkøb af juletræ til fælleshus og 3 juletræer udendørs. (Benno og Leif).

Tovholder:
Leif Dahl Christensen

 

Medlemmer:

Niels Petersen
Evin Eggert ( Rådgiver )
Jesus Morales
Benno Nielsen
Mogens Skov Larsen

Erik Leo Christiansen

Henning Bilde

Henning Christiansen