Funktionsgrupper

Af værdigrundlaget fremgår det, at SeniorBofællesskabet Teglgaarden er et bofællesskab med fokus på sociale værdier, livskvalitet, aktivitet, fællesskab og tryghed.

Funktionsgrupperne dækker over bofællesskabets aktivitetsområder, og hver gruppe har ansvaret for at løse opgaverne inden for sit eget område.

Funktionsgrupperne refererer til bestyrelsen.

En funktionsgruppe består af en tovholder og de beboere, der har lyst og interesse herfor. Alle har mulighed for at tilmelde sig en eller flere grupper.

Tovholderen vælges for ét år ad gangen på det ordinære afdelingsmøde.

Grøn Gruppe

Tovholder:

Inger Alexandersen

Medlemmer:
Henninge Bilde
Britta Christiansen
Annelise Skyttegaard

Kunst- og kulturgruppen

Kunst- og kulturgruppen sørger for, at der er malerier /billeder på væggene.

Arrangerer forskellige former for underholdning, for eksempel optræden med sang og musik, sangaftener etc, foredrag – alt efter hvad der er behov for, under hensynstagen til andre gruppers  initiativer og udflugter.

Tovholder:
Lise Saabye Simonsen

 

Medlemmer:
Gudrun Tybjerg
Jutta Storm

 

 

 

Biblioteksgruppen

Holder orden, sætter bøger på plads og rydder ud i bøgerne efter behov, med mulighed for, at disse kan afhentes, hvis ønsket!

 

Tovholder:

Kirsten Machon

 

Medlemmer:

Hach Kjeldgaard

Vingruppen

Vingruppens formål er gennem oplysning og ved afholdelse af forskellige arrangementer, såsom foredrag, vinsmagning, indkøb af vin, at fremme interessen for kendskabet til god vin. Vingruppen indhenter, ca. 6 gange om året, gode tilbud på forskellige vine. Opslag sættes på tavlen i Fælleshuset, og der foretages fælles indkøb på bestilling fra beboere i SeniorBofællesskabet.

Tovholder:
Carsten Machon

 

Medlemmer:
Hach Kjeldgaard
Niels Petersen
Kirsten Knudsen
Kirsten Machon

 

Vinlokalet
Vinskabe kan bestilles ved henvendelse til gruppens tovholder. Pris kr. 500,00.

Fælleshusgruppen

Gruppen sørger for, at vores fælleshus altid er pænt og funktionsdygtigt.

 

Praktiske medhjælpere til fælleshuset:

Annelise sørger for, at der er øl og vand på lager.

Marianne indkøber vin, lys, servietter, toiletpapir, køkkenruller o.l., kort sagt alt hvad der er behov for i vort fælleshus.

Nete  sørger for rengøring af messinglysestager, klaver og bænk

Jonna har kontakt til rengøringsfirmaet.

Mona ordner borde
Carsten Briese ordner borde

 

 

Alle beboere kan tilmelde sig “hovedrengøringen”. Se den ophængte seddel i fælleshuset.

Tovholder:
Vakant

 

Medlemmer:

Jette sørger for pyntning af juletræ.

? og Jette inviterer til gløgg og æbleskiver.

Sonja Vaagseid Jensen  opsætter sedlen med tilmelding til pyntning af juletræ. Alle interesserede kan tilmelde sig.

Inger Alexandersen

Margit sørger for gruppen, som klargør til rengøring hver 14. dag. De pågældende fører tilsynet med rengøringsfirmaet.

Motionsgruppen

 

Gruppens formål er at dyrke motion for krop og sjæl, styrke fællesskabet ved aktiviteter både indendørs og udendørs.

Tovholder:

Kirsten T. Machon

Medlemmer:

Inger Alexandersen

Edith Vildfang

Margit Christensen

Kirsten Knudsen

 

I kælderen er der indrettet kondirum med diverse maskiner og ribbe, som er til fri afbenyttelse for beboerne.

Tillige er der indrettet rum til fodpleje.

Tilbud om massage ved professionel massør

Der er gode muligheder for fælles gåture ved indbyrdes aftaler fra gang til gang.

 

Motionsgruppen gør rent hver 4. måned i motions- og massagerummene, ved baren, skipperstuen, samt vaskerummet og det lille toilet ind mod værkstederne.

 

Aktiviteter under udvikling:

Indendørs aktivitetsdag med diverse spil  og konkurrencer samt udendørs aktivitetsdag.

Musik- og sangaften med Tove Møller som pianist. En god aften til at bruge stemmebånd og åndedræt. Dato følge senere.

Servicegruppen

Servicegruppen tager sig af tilsyn med bygningerne udvendig og fællesarealer i kælderen, og vi er kontaktled til ejendomsmester. Vi udfører småreparationer i det omfang, vi magter det eller sørger for, at der bliver tilkaldt en håndværker.

 

Hvis du/I har et problem i din/jeres lejlighed, så kontakt et medlem af servicegruppen.

 

Husk ! ! !
Det er vigtigt, hvis I laver en skade et eller andet sted; at I giver os besked så skaden hurtigt kan udbedres, kun derved kan vi bevare vores dejlige rammer.

 

Derudover sørger servicegruppen for at tjekke sæbe, afkalkningsmidlet og blødgøringsbeholderen til opvaskemaskinen i fælleshuset. Sørger for opfyldning af papirhåndklæder. (HC).

Indkøb gennem Civica. (Leif).

Afkalkningsbeholderen (den sorte) udskiftes af firmaet BWT automatisk. (Der sidder en tæller på lågen).

 

Servicegruppen sørger for indkøb af juletræ til fælleshus og 3 juletræer udendørs. (Benno og Leif).

Tovholder:
Leif Dahl Christensen

 

Medlemmer:

Niels Petersen
Evin Eggert ( Rådgiver )
Jesus Morales
Benno Nielsen
Mogens Skov Larsen

Erik Leo Christiansen

Henning Bilde

Henning Christiansen