Funktionsgrupper

Af værdigrundlaget fremgår det, at SeniorBofællesskabet skal give inspiration og stimulation med ligesindede og at de fysiske rammer til forskellige aktiviteter er til stede.

 

Med det formål at involvere flest mulige beboere i den daglige drift og i planlægning og gennemførelse af aktiviteter, er SeniorBofællesskabet organiseret gennem forskellige funktionsgrupper.

 

Hver funktionsgruppe består af en tovholder og minimum fire medlemmer. Tovholderen vælges hvert år på det ordinære afdelingsmøde. Tovholderen er samtidig kontaktperson til beboerne og bestyrelsen inden for deres respektive funktionsområde.

Grøn Gruppe

Tovholder:
Liselotte Helgesen

 

Medlemmer:
Inger Alexandersen

Kunst- og kulturgruppen

Kunstgruppen står for skiftende udstillinger i løbet af året, så der er nyt, oplivende og smukt  at se på. Vi prøver at finde kunstnere, der vil udstille hos os. Vi hjælper med ophængningen og nedtagningen. pga Corona er der ikke sket noget længe – og ved ikke, om vi kan få nye udstillere ( sept. 2021 ).

Vi har tidligere holdt en lille fernisering et par gange og har fået bevilget midler nu, så vi kan gøre det lidt oftere.

 

Gruppen prøver at arrangere udflugter med kulturelt ophold samt filmforevisning.

Tovholder:
Lise Saabye Simonsen

 

Medlemmer:
Dorte Hecter
Marianne Skov Larsen
Britta Fich Christiansen
Gudrun Tybjerg

Vingruppen

Vingruppens formål er gennem oplysning og ved afholdelse af forskellige arrangementer, såsom foredrag, vinsmagning, indkøb af vin, at fremme interessen for kendskabet til god vin. Vingruppen indhenter, ca. 6 gange om året, gode tilbud på forskellige vine. Opslag sættes på tavlen i Fælleshuset, og der foretages fælles indkøb på bestilling fra beboere i SeniorBofællesskabet.

Tovholder:
Carsten Machon

 

Medlemmer:
Hach Kjeldgaard
Niels Petersen
Kirsten Knudsen
Kirsten Machon

 

Vinlokalet
Vinskabe kan bestilles ved henvendelse til gruppens tovholder. Pris kr. 500,00.

Fælleshusgruppen

Gruppen sørger for, at vores fælleshus altid er pænt og funktionsdygtigt. Sørger for øl og vin på lager samt lys, servietter, toiletpapir, køkkenruller o.l., kort sagt alt hvad der er behov for i vort fælleshus

 

Gør “hovedrent” 2 gange årligt og klargør til rengøringsselskabet kommer hver 2. uge.

Tovholder:
Margit Christensen

 

Medlemmer:
Mona Petersen    ( borde)
Carsten B. Petersen ( borde)
Jette Andersen
Bodil Morales
Sonja Vaagseid Jensen
Inger Alexandersen
Nete Oehlenschlæger
Marianne Skov Larsen ( indkøb)

Motionsgruppen

Motionsgruppen

Gruppens formål er at dyrke motion for krop og sjæl, styrke fællesskabet ved aktiviteter både indendørs og udendørs.

Tovholder:

Kirsten T. Machon

Medlemmer:

Inger Alexandersen
Edith Vildfang
Margit Christensen
Kirsten Knudsen

 

I kælderen er der indrettet kondirum med diverse maskiner og ribbe, som er til fri afbenyttelse for beboerne. Tillige er der indrettet rum til fodpleje og et rum med massagebriks.

Der er gode muligheder for fælles gåture ved indbyrdes aftaler fra gang til gang.

I efterårs- og vinterperioderne afholdes gymnastik i Fælleshuset. I efteråret 2021 finder gymnastikken sted på tirsdage kl. 09:30-10:30. Gymnastikken ledes af fysioterapeut Tine Bremmelgaard. Pris pr. sæson er kr. 375,00.

Arrangør er tovholder Kirsten T. Machon

Motionsgruppen gør rent hver 4. måned i motions- og massagerummene, ved baren, skipperstuen, samt vaskerummet og det lille toilet ind mod værkstederne.

 

Aktiviteter under udvikling:

  • Indendørs aktivitetsdag i februar 2022 med diverse spil og konkurrencer.
  • Musik- og sangaften med Tove Møller som pianist. En god aften til at bruge stemmebånd og åndedræt. Dato følger senere.
  • Tilbud om massage ved professionel massør. Priser og muligheder undersøges nærmere

Servicegruppen

Servicegruppen tager sig af tilsyn med bygningerne udvendig og fællesarealer i kælderen, og vi er kontaktled til ejendomsmester. Vi udfører småreparationer i det omfang, vi magter det eller sørger for, at der bliver tilkaldt en håndværker.

 

Hvis du/I har et problem i din/jeres lejlighed kan du/I lægge en seddel i vores postkasse ved værkstedet og I vil blive kontaktet.

 

Husk ! ! !
Det er vigtigt, hvis I laver en skade et eller andet sted; at I giver os besked så skaden hurtigt kan udbedres, kun derved kan vi bevare vores dejlige rammer.

Tovholder:
Leif Dahl Christensen

 

Medlemmer:
Niels Petersen
Evin Eggert ( Rådgiver )
Jesus Morales
Benno Nielsen
Mogens Skov Larsen
Erik Leo Christiansen