Funktionsgrupper

Af værdigrundlaget fremgår det, at SeniorBofællesskabet Teglgaarden er et bofællesskab med fokus på sociale værdier, livskvalitet, aktivitet, fællesskab og tryghed.

Funktionsgrupperne dækker over bofællesskabets aktivitetsområder, og hver gruppe har ansvaret for at løse opgaverne inden for sit eget område.

Funktionsgrupperne refererer til bestyrelsen.

En funktionsgruppe består af en tovholder og de beboere, der har lyst og interesse herfor. Alle har mulighed for at tilmelde sig en eller flere grupper.

Tovholderen vælges for ét år ad gangen på det ordinære afdelingsmøde.

Grøn Gruppe

Tovholder:
Liselotte Helgesen

 

Medlemmer:
Inger Alexandersen

Kunst- og kulturgruppen

Kunst- og kulturgruppen sørger for, at der er malerier /billeder på væggene.

Arrangerer forskellige former for underholdning, for eksempel optræden med sang og musik, sangaftener etc, foredrag – alt efter hvad der er behov for, under hensynstagen til andre gruppers  initiativer og udflugter.

Bibliotek:
Holder orden, sætter bøger på plads og rydder ud i bøgerne efter behov, med mulighed for, at disse kan afhentes, hvis ønsket!

Tovholder:
Lise Saabye Simonsen

 

Medlemmer:
Dorte Hecter
Britta Fich Christiansen
Gudrun Tybjerg

Vingruppen

Vingruppens formål er gennem oplysning og ved afholdelse af forskellige arrangementer, såsom foredrag, vinsmagning, indkøb af vin, at fremme interessen for kendskabet til god vin. Vingruppen indhenter, ca. 6 gange om året, gode tilbud på forskellige vine. Opslag sættes på tavlen i Fælleshuset, og der foretages fælles indkøb på bestilling fra beboere i SeniorBofællesskabet.

Tovholder:
Carsten Machon

 

Medlemmer:
Hach Kjeldgaard
Niels Petersen
Kirsten Knudsen
Kirsten Machon

 

Vinlokalet
Vinskabe kan bestilles ved henvendelse til gruppens tovholder. Pris kr. 500,00.

Fælleshusgruppen

Gruppen sørger for, at vores fælleshus altid er pænt og funktionsdygtigt. Sørger for øl og vin på lager samt lys, servietter, toiletpapir, køkkenruller o.l., kort sagt alt hvad der er behov for i vort fælleshus

 

Gør “hovedrent” 2 gange årligt og klargør til rengøringsselskabet kommer hver 2. uge.

Tovholder:
Margit Christensen

 

Medlemmer:
Mona Petersen    ( borde)
Carsten B. Petersen ( borde)
Jette Andersen
Sonja Vaagseid Jensen
Inger Alexandersen
Nete Oehlenschlæger
Marianne Skov Larsen ( indkøb)

Motionsgruppen

Motionsgruppen

Gruppens formål er at dyrke motion for krop og sjæl, styrke fællesskabet ved aktiviteter både indendørs og udendørs.

Tovholder:

Kirsten T. Machon

Medlemmer:

Inger Alexandersen
Edith Vildfang
Margit Christensen
Kirsten Knudsen

I kælderen er der indrettet kondirum med diverse maskiner og ribbe, som er til fri afbenyttelse for beboerne. Tillige er der indrettet rum til fodpleje og et rum med massagebriks.

Der er gode muligheder for fælles gåture ved indbyrdes aftaler fra gang til gang.

I efterårs- og vinterperioderne afholdes gymnastik i Fælleshuset. I efteråret 2021 finder gymnastikken sted på tirsdage kl. 09:30-10:30. Gymnastikken ledes af fysioterapeut Tine Bremmelgaard. Pris pr. sæson er kr. 375,00.

Arrangør er tovholder Kirsten T. Machon

Motionsgruppen gør rent hver 4. måned i motions- og massagerummene, ved baren, skipperstuen, samt vaskerummet og det lille toilet ind mod værkstederne.

 

Efter møde i gruppen den 29. marts er visse ting blevet ændret:

Vores fysioterapeut er stoppet i februar pga. arbejdspres, og det har ikke været muligt at finde en relevant afløser. Vi håber, at vi finder en løsning til september.

Tidligere nævnte aktiviteter er ikke blevet afholdt pga. CORONA og influenza.

Nye ønsker og tiltag fra gruppen:

Afholdelse af AKTIVITETSDAG – SØNDAG den 28. august såvel inde- som udendørs.

Det bliver indendørs konkurrencer i dart – bobspil – stigegolf m.m. + spisning og hygge.

 

På forslagssiden er en Bowlingtur i Hallen med spisning bagefter i oktober.

Ang. Massage ved Lone Buur fortsætter hver måned i massagerummet til en pris af 250,- kr. for en halv time.

Servicegruppen

Servicegruppen tager sig af tilsyn med bygningerne udvendig og fællesarealer i kælderen, og vi er kontaktled til ejendomsmester. Vi udfører småreparationer i det omfang, vi magter det eller sørger for, at der bliver tilkaldt en håndværker.

 

Hvis du/I har et problem i din/jeres lejlighed, så kontakt et medlem af servicegruppen.

 

Husk ! ! !
Det er vigtigt, hvis I laver en skade et eller andet sted; at I giver os besked så skaden hurtigt kan udbedres, kun derved kan vi bevare vores dejlige rammer.

Tovholder:
Leif Dahl Christensen

 

Medlemmer:
Niels Petersen
Evin Eggert ( Rådgiver )
Jesus Morales
Benno Nielsen
Mogens Skov Larsen
Erik Leo Christiansen