Aktiviteter & Socialt Samvær

SeniorBofællesskabet fungerer som det sociale netværk, der er formuleret i vores vision. Ud fra værdigrundlaget, der på den ene side bygger på fællesskabet og de gængse demokratiske spilleregler, der er forudsætningen for at mennesker kan fungere sammen i en hverdag og samtidig give en stimulerende udfordring til livet i fællesskabet, og på den anden side giver plads til hinandens forskelligheder og personlige udfoldelse.

Den fysiske indretning af Teglgaarden danner en god ramme om fællesskabet, med mange fælles faciliteter, hvor der er mulighed for forskellige former for aktiviteter.

 

Fælleshuset er, først og fremmest, rammen om vores møder og sammenkomster, men også stedet, der kan benyttes af hver især. Af andre faciliteter kan nævnes fælles bibliotek, med bøger, cd’er, dvd’er, legetøj til børnebørn. Der er etableret motionsrum, værksteder og depotrum med diverse køkkenting.

 

Filosofien i fællesskabet er bl.a. at så mange som muligt deltager aktivt og bidrager i det omfang som fysikken, helbredet og tiden tillader. På nuværende tidspunkt har vi nedsat 7 funktionsgrupper med hvert deres ansvarsområde:

 

  • Biblioteksgruppen
  • Fælleshusgruppen
  • Motionsgruppen
  • Grøn gruppe
  • Kunst- og kulturgruppen
  • Vingruppen
  • Servicegruppen

 

Hver af grupperne står for forskellige former for aktiviteter. Bl.a. har Motionsgruppen arrangeret gymnastik en gang om ugen, vandreture og morgensvømning. Herudover står de for indretning og drift af motionsrum. Grøn gruppe har ansvaret for de fælles udendørsarealer, og planlægger bl.a. fælles havearbejde. Der er i sommerhalvåret mulighed for at spille krolf og petanque.

 

Herudover afholder vi fællesmøder henover året, vi fester indimellem og mødes impulsivt i Fælleshuset eller på terrassen.

 

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

 

Foruden de forskellige funktionsgrupper har SeniorBofællesskabet Teglgaarden oprettet en aktivitetsforening.

Beboere, enkelt personer eller funktionsgrupper kan søge midler til dækning af arrangementer.

Ansøgning sendes til formand/kasserer for Hygge og Samvær.

 

Skema til benyttelse ved ansøgning af midler og skema til afregning:

 

Ansøgning om tilskud Hygge og Samvær

Afregning til Hygge og Samvær